Mütercim-Tercümanlık Bölümünün ağ sayfalarına hoş geldiniz.

Kendimizi Hacettepe Üniversitesi'nin ilkesi ile tanımlıyoruz: "daha ileriye, en ileriye".

Biz yerinde duramayan bir bölümüz. Sürekli kıpır kıpır, etrafındaki her şeyi keşfetmeye çalışan, yeni şeyleri denemekten korkmayan, öğrenmekten keyif alan, öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin başarılarıyla gurur duyan, öğrencilerini gerçek hayatın içinde yetiştirmeyi ilke edinmiş, kendi alanında çevresindeki dünyaya yol gösterici olan, çeviri dünyasıyla içiçe, uluslararası ilişkileri güçlü...

Daha ileriye gidebilmek ve daha iyi olmak için çalışıyoruz...

Neler mi yapıyoruz? Eğitim programlarımızı nasıl daha "en iyi" yapabiliriz diye sürekli araştırıyoruz. İngilizce, Fransızca ve Almancanın yanına başka hangi dilleri ekleyebiliriz diye olanakları zorluyoruz. Yüksek lisans eğitimimizi nasıl çeşitlendiririz, doktora eğitimimizi nasıl düzenlemeliyiz diye araştırıyoruz. Laboratuvarlarımızı nasıl daha iyileştirebiliriz, nasıl daha verimli kullanabiliriz diye çabalıyoruz. Çevremizdeki hangi kurumalarla işbirliği yapabiliriz diye girişimlerde bulunuyoruz. Güney Afrika'dan Güney Kore'ye, Amerika'dan Hindistan'a dek uzanan uluslararası ilişkilerimize hangi yeni halkaları ekleyebiliriz diye araştırıyor, bir sonraki uluslararası projemizi şimdiden planlıyoruz.

Kısacası, en iyiden daha iyi olmak için çalışıyoruz...

Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği Almanca Çevirmen Alıyor

Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği sözlü ve yazılı çeviri yapabilecek 1 çevirmen almak istiyor. Görev şimdilik 2 yılla sınırlı. Son başvuru tarihi ise 15 Temmuz 2014. Mezunlarımız başvuruda bulunabilir. Daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız: Ausschreibung Übersetzer.pdf (30.06.2014)

ÖNEMLİ DUYURU! Staj Başvuru Süreci ve Başvuru Belgeleri Değişti!

Üniversitemizde staj yapma süreci değişmiştir. Değişiklik öğrencilerin Sağlık Sigortası kapsamında olup olmamalarıyla ilgilidir. Ailesinden dolayı Sağlık Sigortası kapsamında bulunan öğrenciler için Üniversitemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna sadece İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları nedeniyle prim ödenirken Sağlık Sigortası kapsamında bulunmayan öğrenciler için buna ek olarak Genel Sağlık Sigortası primi de ödenecektir.

Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası kapsamında bulunup bulunmadıkları kendilerinin dolduracakları Beyan ve Taahhütname ile tespit edilecektir. Bu nedenle staj yapmak isteyen her öğrenci Ek4 veya Ek5'te yer alan iki Tahhütnameden kendi durumuna uygun olanı dolduracaktır.

Bu konuda ayrıntılı bilgiler için Stajyer Öğrenciler İçin İzlenecek Yol dosyasına bakınız.

Zorunlu stajlarını yapmak isteyen öğrenciler aşağıdaki adımları takip edecektir:

ADIM 1: Önce, Ek 2 Stajyer Öğrenci Bilgileri Formu ile Ek 3 İşyeri Başvuru ve Kabul Formu'nu bilgisayar ile doldurarak Staj Koordinatörünüze onaylatınız.

ADIM 2: Ek 3 Formunu staj yapmak istediğiniz kurumdaki Yetkili Kişiye onaylatınız.

ADIM 3: Daha sonra, Sağlık Sigortası kapsamında değilseniz Ek 4 Beyan ve Tahhütname (Sağlık Hizmeti Almayanlar İçin), Sağlık Sigortası kapsamında iseniz Ek 5 Beyan ve Tahhütname (Sağlık Hizmeti Alanlar İçin) formunu doldurunuz.

ADIM 4: Onaylattığınız

  1. Ek 2 Stajyer Öğrenci Bilgileri Formunu,
  2. Staj yapacağınız kurum tarafından onaylanmış olan Ek 3 İşyeri Başvuru ve Kabul Formunu ve
  3. Durumunuza uygun olarak doldurduğunuz Ek 4 veya Ek 5 Beyan ve Tahhütname Formunu
Bölüm Sekreterliğine teslim ediniz.

ÖNEMLİ NOT:Onaylanan belgeleriniz staja başlama tarihinden en az 25 gün önce Sekreterliğe teslim edilmiş olmalıdır. Aksi halde Üniversite tarafından sigorta işlemi yapılamamaktadır. (04.06.2014)

Hacettepe Çeviri Atölyesi 2014

Almanca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı bu yıl ilk kez Çeviri Atölyesi düzenlemektedir. Bu yıl Edebiyat Çevirilerine ağırlık verilecek olan program hakkında ayrıntılı bilgiler için lütfen tıklayınız: Hacettepe Çeviri Atölyesi 2014" (20.05.2014)

Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisinin 2014 Yılı Özel Sayısı

Çeviribilim alanında ilk kurulan bölümlerden birisi olan Bölümümüzün 30. Yıl Kuruluş Etkinlikleri kapsamında hakemli bir dergi olan Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi’nin Kasım 2014’te 2014 Özel Sayısı yayımlanacaktır. MLA’de dizinlenen dergimize Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde makaleler kabul edilecektir. (08.04.2014)

Çağrıya erişmek için tıklayınız: Makale Çağrısı

Duyurular

2013-2014 Bahar Dönemi Ara ve Genel Sınav Programları

Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü
06800 Beytepe Ankara