Almanca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı

Mütercim-Tercümanlık Bölümü, İngilizce ve Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dallarıyla eğitimini sürdürürken Almanca MT Anabilim Dalının da katılımıyla biraz daha güçlendi.

2006 yılının son aylarında başlayan kuruluş çalışmaları, Almanca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalının kuruluşunun 24 Nisan 2007 tarihinde Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanması ile sonuçlanmıştır.

Küreselleşen dünyamızda farklı dil grupları arasındaki iletişim de artmaktadır. Bu durum çeviri faaliyetlerine her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulmasına yol açmıştır. Bütün dünyada gözlenen bu gelişmeye ek olarak ülkemizin Avrupa Birliği'ne üyelik amacıyla diğer ülkeler ve AB kuruluşlarıyla yoğun bir iletişim içinde bulunması çeviri faaliyetlerinin önemini çok daha fazla artırmıştır.

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mütercim-Tercümanlık Bölümüne bağlı olarak Almanca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı kurulmasına başlıca iki nedenle ihtiyaç duyulmuştur:

1. Yukarıda kısaca söz edilen gelişmeler sonucunda ortaya çıkan çevirmen ihtiyacı ülkemizde lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim vermekte olan Üniversitelerce karşılanmaktadır. 2006 yılında Mütercim-Tercümanlık eğitimi için devlet üniversitelerinden 650, vakıf üniversitelerinden 433 kontenjan ayrılmıştır. Toplam 1083 kontenjan içinde Almanca Mütercim-Tercümanlık programları için ayrılan kontenjan sayısı sadece 264 olmuştur.

Üniversitelerimiz her yıl 250 Almanca Mütercim-Tercüman yetiştirse bile, giderek büyüyen ihtiyaç göz önüne alındığında bu rakamın Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu insan gücüne cevap veremeyeceği açıktır. Özellikle Avrupa Birliği-Türkiye müzakerelerinin yürümekte olması nedeniyle AB'de Almanya'nın ağırlığı da gözönüne alındığında Almanca Mütercim-Tercümanlık meslek eğitiminin önemi artmaktadır. Üstelik, ekonomik ve kültürel ilişkilerimizin en yoğun olduğu ülkelerin Almanca konuşulan ülkeler olduğu düşünüldüğünde, Almanca Mütercim-Tercümanlara diğer dillerden çok daha fazla ihtiyaç duyduğumuz rahatlıkla söylenebilir. Gençlerimize yeni iş olanakları yaratabilmek, ülkemizin gerek duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirebilmek için uzun yıllara dayalı Mütercim-Tercümanlık eğitimi deneyimine sahip Hacettepe Üniversitesinde Almanca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı kurulmalı ve en kısa sürede eğitime geçmesi sağlanmalıdır. Bu bağlamda belirtilmesi gereken bir diğer husus ise, ülkemizin yönetim merkezi olan, dolayısıyla resmi kurumların çevirmene en çok ihtiyaç duydukları başkent Ankara'da ne bir devlet ne de bir vakıf üniversitesinde Almanca Mütercim-Tercümanlık eğitimi verilmektedir.

2. Bölümümüzde halen İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı ve Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı'nın yanısıra "iki dilli diploma programı" adı verilen üçüncü bir program da yürütülmektedir. Bu programda İngilizce-Fransızca, İngilizce-Almanca ve Fransızca-Almanca dil çiftleriyle çalışabilen öğrenciler yetiştirilmektedir. Bu programa göre İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı veya Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı'na giren bir öğrenci ikinci yıl 4. dönemin sonunda yönergeyle belirlenmiş olan dil sınavlarından biriyle ikinci yabancı dil yeterliliklerini kanıtlarsa, bu programa girebilir. Seçtiği dile göre diğer Anabilim Dalı'ndan üçüncü ve dördüncü yıllarda her iki sömestre en az 6 kredilik ders almak suretiyle bu programdan mezun olur. Buna göre İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı'na gelen öğrenci Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı'ndan, Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı'na gelen öğrenci İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı'ndan ders alabilmektedir. Ancak bölümümüzde Almanca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı olmadığından dolayı İngilizce-Almanca veya Fransızca-Almanca dil çiftleriyle çalışmak isteyen öğrencinin ihtiyacına yeterince cevap verilememektedir. 2003 yılından bu yana, bu eksiklik Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün Mütercim-Tercümanlık Bölümü'ne ders açarak destek vermesiyle giderilmeye çalışılmıştır. Almanca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı'nın açılmasıyla birlikte çift dilli programa Almanca dili de eklenecek ve öğrenciler İngilizce-Almanca veya Fransızca-Almanca dil çiftiyle aynı çatı altında toplanmış bir bölümde çalışabilecektir.

Almanca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı yakın bir geçmişte kurulmuş olması sebebiyle şu an için Almancanın yanı sıra İngilizce ve Fransızca dillerinden sınava girip yeterli puanı almış öğrencileri de kabul etmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü
06800 Beytepe Ankara
2019
Sorumluluk Sınırı