Duyurular

Öğrencilerimizin Dikkatine

Üniversitemiz Rektörlüğünün 25/09/2019 tarih ve 782947 sayılı yazısına istinaden "Yükseköğretim kurumundan aldığı kendine hak sağlayan bir belgeyi (öğrenci kimlik kartı, araç stickerı ve vb) başkasına vererek kullandırmak veya aynı kurumdan alınan başkasına ait bir belgeyi kullanmak" fiilinin, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçu olduğunu önemle hatırlatırız. 27.09.2019

Yeni lisans programı hk.

2016 yılı ve öncesi girişli öğrencilerin eski öğretim programdaki dersleri, 2017 yılı ve sonrası girişli öğrencilerin yeni öğretim programdaki dersleri almaları gerekmektedir. Bölüm web sayfamızda, hem 2016 yılı ve öncesi girişli öğrenciler için hem de 2017 yılı ve sonrası girişliler için öğretim programları yer almaktadır. 17.01.2019 tarih ve 615 sayılı Eğitim Komisyonu Karar linki: http://www.egitimkomisyonu.hacettepe.edu.tr/ek170119.pdf 27.09.2019

Yazılı Çeviri dersinin kodlanması hk.

Lisans ders programlarımızda son yapılan güncelleme gereği, Yazılı Çeviri dersini alacak öğrencilerimizden 2016 yılı ve öncesi girişli olanların eski kodlu dersi (AMT/İMT/FMT 223 Yazılı Çeviri), 2017 ve sonrası girişli olanların ise yeni kodlu dersi (AMT/İMT/FMT 213 Yazılı Çeviri) kodlamaları gerekmektedir.

Ders ve Sınav Programları

2019-2020 Güz Dönemi Lisans Sınav Programları

İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı 19.11.2019

Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı 20.11.2019

Almanca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı 20.11.2019

2019-2020 Güz Dönemi Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Ders Programları

İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı 26.09.2019

Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı 26.09.2019

Almanca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı 26.09.2019

Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü
06800 Beytepe Ankara
2019
Sorumluluk Sınırı