Genel Tanıtım

Mütercim-Tercümanlık Bölümü'nün kuruluş amacı, bilimsel yöntemler çerçevesinde hukuk, iktisat, edebiyat, sosyal, teknik ve fen bilimleri, tıp, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, maliye ve benzeri birçok konuda ve çağın gerekleri doğrultusunda gelişmekte olan yeni alanlarda İngilizce-Türkçe, Fransızca-Türkçe ve Almanca-Türkçe dil çiftleri çerçevesinde yazılı ve sözlü çeviri yapabilecek bilgili, kültürlü, mesleğin gerektirdiği becerilerle donanmış ve bu alanda büyük ölçüde gereksinim duyulan nitelikli mütercim ve tercümanlar yetiştirmektir.

İki Dilli Eğitim

Ait olduğu Anabilim Dalı dilinin yanısıra ikinci bir yabancı dil bildiğini 2. yılın sonunda KPDS veya eşdeğeri bir sınavla kanıtlayanlar İngilizce, Fransızca ve Almanca dilleri arasında iki dilli Mütercim-Tercümanlık diploması programına devam edebilirler. Her iki Anabilim Dalında ardıl ve simultane çeviri dersleri tam donanımlı bir simultane çeviri laboratuvarında, çağımıza uygun, uluslararası kongrelerde simultane çeviri esasları doğrultusunda uygulamalı olarak lisans ve lisansüstü dersler çerçevesinde yürütülmektedir. Ayrıca olanaklar ölçüsünde öğrencilerin ve öğretim elemanlarının sorumluluğunda Ankara içi ve dışında düzenlenen kongrelere çevirmen olarak katılmaları ve gelişmeleri sağlanmaktadır. İngilizce Anabilim Dalında 8 dönem boyunca haftada üçer saat seçmeli Almanca, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca yabancı dil dersleri, Almanca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalında İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca yabancı dil dersleri ve Fransızca Anabilim Dalında da İngilizce, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca yabancı dil dersleri ilke olarak tüm öğrencilere verilmektedir.

Çift Anadal Eğitimi

İngilizce, Almanca ya da Fransızca Mütercim-Tercümanlık programlarına kayıtlı öğrenciler ikinci yabancı dilden Çift Anadal Programına başvuruda bulunabilir. Çift Anadal Programına başvuruda bulunacak öğrencilerin "Hacettepe Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi"nde belirtilen koşulları taşımaları ve ikinci dili KPDS'den en az 70 puan ya da eşdeğerliği Üniversitemiz Senatosu tarafından belirlenen bir sınavdan eşdeğer düzeyde bildiklerini belgelemeleri gerekir.

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki dosyaları bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Ortak Diploma Programı

Bölümümüz Fransa'nın Strasburg Üniversitesi ile ortak diploma programı yürütmektedir. İki dilli yürütülen bu programa kabul edilen öğrencilere hem Hacettepe Üniversitesinin hem de Strasburg Üniversitesinin diploması verilmektedir.

Yandal Eğitimi

Bölümümüze bağlı anabilim dallarında Üniversitemizin diğer programlarında eğitim görmekte olan öğrenciler için Yandal Eğitim programları bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için ilgili anabilim dalının eğitim programlarına bakınız.

Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü
06800 Beytepe Ankara
2019
Sorumluluk Sınırı