Hacettepe Üniversitesi
Andaş Çeviri Eğitim Laboratuvarı (AÇEL)

Bölümüzdeki Andaş Çeviri Eğitim Laboratuarı (AÇEL) öğrencileri gerçeğe yakın ortamda sözlü çeviriye hazırlamak amacıyla kurulmuştur. Laboratuar çift kişilik 13 kabine sahiptir. Ayrıca 20 kişilik dinleyici masası mevcuttur. Yani aynı anda 46 öğrencinin sözlü çeviri eğitimi almasına olanak sağlamaktadır.

AÇEL andaş (simültane) çeviri eğitiminin yanısıra ardıl ve yazılı metinden sözlü çeviri eğitimi için de kullanılmaktadır.

Bilgisayar sistemiyle donatılmış, internet bağlantısına sahip ve uydu televizyon yayınlarından yararlanmaya uygun bir düzeneneğe sahip laboratuarda öğrenciler andaş çeviri alıştırmalarını kaydederek kendilerini geliştirmek amacıyla başarımlarını daha sonra değerlendirme olanağına sahiptir.

Çift kişilik kabinler gerçek hayatta da olduğu gibi öğrencilerin ekip olarak çalışmayı öğrenmesini, bir başka kabindeki arkadaşından röle almayı öğrenmesini amaçlamaktadır. Mevcut sistem öğrencilerin yetenek ve düzeylerine göre gruplar halinde alıştırma yapmasına olanak sağlamaktadır. İstenildiği kadar çalışma grubu oluşturulabildiği için öğrencilerin özelliklerine uygun eğitim verilebilmesi mümkün olmaktadır.

Lisans eğitim programımızda 2009 yılında yapılan değişiklikle sözlü ve yazılı çeviri eğitimi alan gruplar birbirinden ayrıldığı için son iki yılda edindiğimiz deneyimlere göre, 10-15 kişiden oluşan sözlü çeviri grubuna çok daha nitelikli eğitim verme olanağı mümkün olmaktadır.

Laboratuvarımıza ait birkaç görüntü: