Hacettepe Üniversitesi
Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mümtaz Kaya

Bölüm Başkanı
mumtazkaya[at]hacettepe.edu.tr
Çalışma alanları:Yazın çevirisi, Görsel-İşitsel Çeviri, Karşılaştırmalı Edebiyat

Doç. Dr. Zeynep Oral

Anabilim Dalı Başkanı
zen[at]hacettepe.edu.tr
Çalışma alanları:Göstergebilim, İşaret Dili Çevirisi, Söylem Çözümlemesi

Dr. Öğr. Üyesi Ceylan Yıldırım Yaşar

Bölüm Başkan Yardımcısı
ceylany[at]hacettepe.edu.tr
Çalışma alanları: Çeviri teknolojileri, Terimbilim, Bilimsel ve teknik metinler çevirisi, Kültürlerarası etkileşim

Öğr. Gör. Celal Postacı

 
celozan[at]hacettepe.edu.tr
Çalışma alanları: Çeviribilim, Sözlü çeviri, Edebi çeviri

Arş. Gör. Dr. Filiz Tokalak Baltacı

 
filiztokalak[at]hacettepe.edu.tr
Çalışma alanları: Çeviribilim, Çocuk edebiyatı çevirisi, Çocuklara yabancı dil öğretimi
 

Arş. Gör. Umut Can Gökduman

 
umutcangokduman[at]hacettepe.edu.tr
Çalışma alanları: Çeviri kuramı, Çeviri tarihi, Çeviri eğitimi


Arş. Gör. Sabahattin Buğra Akdoğan 

 
bugraakdogan[at]hacettepe.edu.tr
Çalışma alanları: Yazın çevirisi