Hacettepe Üniversitesi
Projeler

Avrupa Birliği Projesi

Projenin Adı: OPTIMALE-Optimising Professional Translator Training in a Multilingual Europe
Yürütücü: Prof. Dr. Ayfer Altay
Proje Koordinatörü: Araş. Gör. Alper Kumcu
Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 01.10.2010 - 30.09.2013
Destekleyen Kuruluş: Avrupa Komisyonu
Açıklama: OPTIMALE is an Erasmus Academic Network involving 70 partners from 32 different European countries (including 27 within the EU).
OPTIMALE will monitor the changing nature of the translation professions in the age of the internet, social networks and increasing automation. It aims to act as a vehicle and stimulus for innovation and high quality in the training of professional translators.
Proje hakkından ayrıntılı bilgiye //www.translator-training.eu/optimale/index.php adresindeki projenin ağ sayfasından ulaşılabilir.

Avrupa Birliği Projesi (CSD-03-076)

Projenin Adı: TERMTURK-Kültürlerarası Diyalog ve Özel İletişim İçin Terminoloji
Yürütücü: Doç. Dr. Ender ATEŞMAN
Yardımcı Araştırmacı: Prof. Dr. Ayfer ALTAY
Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 01.06.2009 - 30.11.2010
Destekleyen Kuruluş: Avrupa Komisyonu, Hacettepe Üniversitesi
Açıklama: Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nin yürütücüsü olduğu "Avrupa Birliği ile Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Projesi"nin bir bileşeni olan TermTurk projesi kapsamında terim çalışması konusunda bilgi ve deneyimin Türkiye'ye aktarılması ve Türkçe için eğitim materyalleri geliştirilerek terim uzmanı yetiştirilmesi planlanmaktadır. Bu sayede Türkiye'de ulusal bir terminoloji politikasının geliştirilmesine katıda bulunulması amaçlanmaktadır.
Proje hakkından ayrıntılı bilgiye //www.termturk.org adresindeki projenin ağ sayfasından ulaşılabilir.

Altyapı Projesi (06 A 701 006)

Projenin Adı: Ekran Çevirilerinde Bilgisayar Donanım ve Yazılımlarının Etkililik Derecesi
Yürütücü: Prof. Dr. Ayfer ALTAY
Yardımcı Araştırmacılar: Doç. Dr. Ender ATEŞMAN, Yrd. Doç. Dr. Elif ERSÖZLÜ, Yrd. Doç. Dr. Orhun YAKIN
Başlangıç ve Bitiş Tarihi: - devam ediyor
Destekleyen Kuruluş: Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi

Altyapı Projesi (03 G 051)

Projenin Adı: Simultane Konferans Çevirisi Sürecinde Ekrana Yansıtılan Görsel Malzemenin Metindilsel ve Edimdilsel Boyutta Çevirisi Sırasında Kullanılacak Çoklu Görev Stratejilerinin Etkinlik Derecesi
Yürütücü: Doç. Dr. Aymil DOĞAN
Yardımcı Araştırmacılar:  
Başlangıç ve Bitiş Tarihi: - devam ediyor
Destekleyen Kuruluş: Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi

Kapsamlı Araştırma Projesi (02 02 701 002)

Projenin Adı: Almanca, İngilizce ve Türkçe Otomotiv Terimleri Bütüncesinde Çeviri Amaçlı Kavramlaştırma ve Adlandırma Çalışması
Yürütücü: Doç. Dr. Ender ATEŞMAN
Yardımcı Araştırmacı: Doç. Dr. Aymil DOĞAN
Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 01.03.2007 - 31.12.2008
Destekleyen Kuruluş: Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi