Hacettepe Üniversitesi
Tanıtım

Genel Tanıtım

Mütercim ve Tercümanlık Bölümü'nün kuruluş amacı, bilimsel yöntemler çerçevesinde hukuk, iktisat, edebiyat, sosyal, teknik ve fen bilimleri, tıp, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, maliye ve benzeri birçok konuda ve çağın gerekleri doğrultusunda gelişmekte olan yeni alanlarda İngilizce-Türkçe, Fransızca-Türkçe ve Almanca-Türkçe dil çiftleri çerçevesinde yazılı ve sözlü çeviri yapabilecek bilgili, kültürlü, mesleğin gerektirdiği becerilerle donanmış ve bu alanda büyük ölçüde gereksinim duyulan nitelikli mütercim ve tercümanlar yetiştirmektir.

Çift Anadal Eğitimi

İngilizce, Almanca ya da Fransızca Mütercim ve Tercümanlık programlarına kayıtlı öğrenciler ikinci yabancı dilden (İngilizce, Fransızca, Almanca) Çift Anadal Programına başvuruda bulunabilir. Çift Anadal Programına başvuruda bulunacak öğrencilerin "Hacettepe Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi"nde belirtilen koşulları taşımaları gerekir. Ayrıca, ikinci yabancı dilden Çift Anadal Programına başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerin YDYO tarafından düzenlenen (ilgili) yabancı dil sınavından 80 puan alması ya da senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınav puanına sahip olması gerekir.

Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki dosyaları bilgisayarınıza indirebilirsiniz:

Ortak Diploma Programı

Bölümümüz Fransa'nın Strasburg Üniversitesi ile ortak diploma programı yürütmektedir. İki dilli yürütülen bu programa kabul edilen öğrencilere hem Hacettepe Üniversitesinin hem de Strasburg Üniversitesinin diploması verilmektedir.

Yandal Eğitimi

Bölümümüze bağlı anabilim dallarında Üniversitemizin diğer programlarında eğitim görmekte olan öğrenciler için Yandal Eğitim programları bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için ilgili anabilim dalının eğitim programlarına bakınız.