Hacettepe Üniversitesi
Yatay Geçiş

Aşağıda listenenen belgelerden danışmanınızın belirttiklerini bilgisayarınızda Word dosyası üzerinde doldurup danışmanınıza ıslak imzalı bilgisayar çıktısı olarak götürmeniz gerekmektedir. Elle doldurulan ve/veya ıslak imzası olmayan belgeler kabul edilmez. Danışmanınıza teslim etmeden önce tüm belgelerin ve eklerinin hazır olduğundan emin olun.

Kurumlar Arası Yatay Geçiş (Ek Madde 1) Belgeleri