Hacettepe Üniversitesi
MTB LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI ÖĞRENCİLERİNİN KAYITLARI İLE İLGİLİ OLARAK

Arzu eden danışmanlar sürecin işlediğinden emin olmak için kendi
öğrencilerine de yollamak isteyebilirler.Sayın hocalarım, değerli
meslektaşlarım ve sevgili öğrencilerimiz,

Programlarınızın bağlı olduğu Sosyal Bilimler Enstitüsü Web
sayfasında 2021-2022 Güz döneminde 'Program kaydını öğrenci
otomasyon sistemi üzerinden yapan öğrenci, program kaydını
yaptığını gösteren 'Program Kayıt Formunu' imzaladıktan sonra
katkı payı/öğrenim ücreti ödemesini gösterir belgeler ile
birlikte dijital ortamda ve/ya ıslak imzalı olarak en geç 27.09.2021
tarihine kadar göndermesi gerekmektedir' ifadesi yer almaktadır.

Tüm öğrencilerimiz için süreç şu şekilde ilerleyecektir:
1) Katkı payı/öğrenim ücreti ödemesinin yapılması ve dekontunun
alınması
2) Program kaydının öğrenci otomasyon sistemi üzerinden
yapılması
2) Program kayıt formunun çıktısının alınması, imzalanması ve
taranması
3) Katkı payı/öğrenim ücreti ödemesinin yapıldığını
belgeleyen dekontun taranması
4) Sözü edilen iki belgenin lisansüstü danışmanınıza
yollanması.
5) Danışmanlar, sözü edilen formları imzalayarak, öğrenci adını
ve programı epostada açıkça belirterek gerdane@hacettepe.edu.tr ve
sirinokyayuz@hacettepe.edu.tr adreslerinin ikisine de en geç 27.09.2021
tarihinde saat 15:00'a kadar gönderecekler
Belirtilen aşamalardan sonra Anabilim Dalı Başkanlığı gerekli
onayları vererek formları Sosyal Bilimler Enstitüsüne iletecektir.

LÜTFEN ÖĞRENCİLER TÜM FORMLARI KENDİ DANIŞMANLARINA YOLLASINLAR,
DANIŞMANLAR FORMLARI İLGİLİ KİŞİLERE YOLLAYACAKTIR. ÖĞRENCİ
SAYISI ÇOKLUĞU  NEDENİYLE TÜM ÖĞRENCİLER FORMLARI YUKARIDA
BELİRTİLEN EPOSTALARA YOLLAMAYA ÇALIŞIRSA ATLAMA OLABİLİR. LÜTFEN
FORMLARIN İMZALANMIŞ OLDUĞUNA EMİN OLALIM.

Eğitimcilerimize ve öğrencilerimize hassasiyetlerinden dolayı
teşekkür eder, sağlıklı ve verimli bir eğitim dönemi dileriz.
MTB Lisansüstü Programları