Yatay Geçiş

Aşağıda listenenen belgelerden danışmanınızın belirttiklerini bilgisayarınızda Word dosyası üzerinde doldurup danışmanınıza ıslak imzalı bilgisayar çıktısı olarak götürmeniz gerekmektedir. Elle doldurulan ve/veya ıslak imzası olmayan belgeler kabul edilmez. Danışmanınıza teslim etmeden önce tüm belgelerin ve eklerinin hazır olduğundan emin olun.

Kurumlar Arası Yatay Geçiş (Ek Madde 1) Belgeleri

Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü 06800 Beytepe Ankara
Tel: (0312) 297 8375 | Faks: (0312) 299 2162
2020 - 2021
Sorumluluk Sınırı